Evidence-based practice voor paramedici - 5e druk
online omgeving

Evidence-based practice voor paramedici - Vijfde druk

  • Toetsen
  • Video‚Äôs
  • Downloads
  • Hyperlinks
  • Online boek
  • Kernpunten
Extra voor docenten:
  • PowerPoints

Maak je gebruik van de vierde druk? Ga dan naar: evidencebasedpracticevoorparamedici4edruk.nl

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.