Evidence-based practice voor paramedici
Evidence-based practice voor paramedici

evidencebasedpracticevoorparamedici.nl

evidencebasedpracticevoorparamedici.nl

Het boek Evidence-based practice voor paramedici bevat concrete handvatten voor toepassing van de methodiek van evidence-based practice in de dagelijkse praktijk van paramedici.

 

Deze website biedt verdieping en verrijking: bij elke stap uit de methodiek wordt extra materiaal aangeboden. De website volgt de hoofdstukindeling van het boek. Zo kan je gemakkelijk bij elk hoofdstuk nog eens de kernpunten bekijken, en links en downloads vinden. Voor docenten is er materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van lessen bij de evidence-based practicemethode.

 

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden van de illustraties te achterhalen. Mocht u desondanks mensen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u contact opnemen met Uitgeverij Boom.